ბუღალტრული, საგადასახადო,
ფინანსური მომსახურება & აუდიტი.

სრული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა. ჩანაწერების გარანტირებული სიზუსტე და სისრულე. საიმედო ინფორმაციის დროული მომზადება

ფინანსური სისტემებისა და პროცედურების ოპტიმიზაცია, ფინანსური რეპორტები, ფინანსური ანალიზი. ბიუჯეტის შედგენა და გადახრების კონტროლი

  • ბუღალტრული ბაზის აუდიტი,
  • საგადასახადო დეკლარაციების აუდიტი
  • ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტი

გჭირდება დარგის სპეციალიზებული ექსპერტი?

მომსახურება მოიცავს სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოზე.

ჩვენთან თანამშრომლობა მოიცავს, პრემიალური პაკეტით გათვალისწინებულ ყველა მომსახურებას.

უსაფრთხოების და დაცულობის უმაღლესი ხარისხის სტანდარტი!

დროა მიიღო განსხვავებული კონცეფციის მომსახურება.

კომერციული ორგანიზაციებისთვის

“Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur”

Gina Mellow, Hemisferio’s Founder

არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის

“Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur”

Dan Billson, Abstract’s Founder

მოქმედი ბუღალტრებისთვის

“Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur”

Rachel Park, Spaces’s Founder

კონსულტაცია.